Uciskamy punkty jelita grubego

Dzisiaj , refleksy jelita grubego. Wydalajmy to co stare, dotyczy każdej dziedziny życia 🙂

Zdjęcie użytkownika Refleksoterapia stóp Ewa Gaweł.

Refleksoterapia w świecie

Zakonnice w Afryce uczą się refleksologii , aby pomóc potrzebującym.
Cieszę się😌

Zdjęcie użytkownika Refleksoterapia stóp  Ewa Gaweł.

Stworzył refleksologię (naukę o odruchach)

Bechterew Władimir Michajłowicz

Dodaj do notesu
Medycyna, Europa, Rosja, XIX i początek XX w., Językoznawstwo
   
Bechterew, Biechtieriew, Władimir Michajłowicz (1857-1927), fizjolog, neurolog, neuropsycholog, neuropatolog i psychiatra rosyjski. Od 1885 profesor uniwersytetu w Kazaniu, a od 1894 petersburskiej Wojskowej Akademii Medycznej. W 1886 stworzył pierwsze w Rosji laboratorium psychologii eksperymentalnej. W 1896 założył pierwsze rosyjskie czasopismo poświęcone psychiatrii, neuropatologii i psychologii eksperymentalnej – Niewrołogiczeskij wiestnik

1908 założył w Petersburgu Instytut Psychoneurologii (obecnie Państwowy Instytut Refleksologii im. Bechterewa). Opisał struktury podkorowe i szlaki mózgowe (nazwane jego imieniem) oraz zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (chorobę Bechterewa). Stworzył refleksologię (naukę o odruchach) i sformułował własną teorię zachowania, opartą na koncepcji odruchu (wszelkie ludzkie zachowania, także społeczne, uznał za odruchowe, powstające jako wynik działania bodźców ze środowiska zewnętrznego). Uznał, że procesy psychiczne należy wyjaśniać nie tylko na podstawie praw fizjologii, lecz także praw fizyki. Metody subiektywne w badaniu zwłaszcza aktów świadomości, nie dają psychologii, wg Bechterewa, dostatecznie obiektywnych podstaw.

Teorie Bechterewa wzbudziły zainteresowanie i uznanie zarówno w Rosji, jak i za granicą. Wpłynęły m.in. na kształtowanie się amerykańskiego behawioryzmu, zwłaszcza na koncepcje J. B. Watsona.

Główne prace: Osnowy uczenija o funkcyach mozga (tomy 1-3, 1903-1907), Objektiwnaja psichołogija (tomy 1-3, 1907-1910) i Kollektiwnaja riefleksołogija (1921).

Choroba ma swój początek w umyśle?

cialo1

fragment z : L. Hay „Możesz uzdrowić swoje życie”

Jestem przekonana, że sami tworzymy w naszym ciele wszystkie tak zwane choroby. Ciało, jak wszystko w życiu, jest lustrzanym odbiciem naszych myśli i przekonań. Ciało zawsze do nas mówi, jeśli tylko spokojnie go posłuchamy. Każda komórka naszego ciała odpowiada na każdą myśl, jaką tworzymy, i na każde wypowiadane przez nas słowo.
Trwale utrzymujące się sposoby myślenia i mówienia tworzą działania i postawy ciała, jego zdrowie lub chorobę. Osoba mająca stale ponury wyraz twarzy nie stworzyła go radosnymi i pełnymi miłości myślami. Twarze i postawy starszych osób ukazują dokładnie ich życiowy wzorzec myślenia. A jak ty będziesz wyglądał w podeszłym wieku?
W tym rozdziale przedstawiam listę prawdopodobnych wzorców
myślowych, które powodują choroby ciała, jak również wzory nowych myśli lub afirmacji, które mają zastosowanie w tworzeniu zdrowia. Ukazały się one w mojej książce ULECZ SWOJE CIAŁO. Dodatkowo prześledzę niektóre z najczęściej spotykanych przypadków i wyjaśnię, w jaki sposób tworzymy te problemy.

Nie każdy z tych wzorców myślowych jest w stu procentach trafny w odniesieniu do każdego.
Może być jednak punktem wyjścia do rozpoczęcia poszukiwania przyczyny choroby. Wiele osób, zajmujących się alternatywnymi metodami leczenia, stosuje książkę ULECZ SWOJE CIAŁO przez cały czas pracy z pacjentem. Stwierdzają oni, że przyczyny psychiczne sprawdzają się w dziewięćdziesięciu do dziewięćdziesięciu pięciu procent przypadków.

GŁOWA reprezentuje nas. To jest to, co pokazujemy światu. Dzięki niej jesteśmy zazwyczaj rozpoznawani. Jeśli dzieje się coś złego w obrębie głowy, oznacza to zwykle sygnał, że coś bardzo złego dzieje się z „nami”.
WŁOSY symbolizują siłę. Gdy jesteśmy spięci i zaniepokojeni, często tworzymy jakby stalowe opaski biorące początek z mięśni ramion i dochodzące do szczytu głowy. Czasami nawet sięgają do oczu. Każdy włos rośnie dzięki mieszkowi. Gdy skóra na głowie jest napięta, włos ulega zgnieceniu i nie mogąc oddychać, zamiera i wypada. Jeśli napięcie utrzymuje się przez dłuższy czas i skóra na głowie nie odpoczywa, mieszki włosowe są tak ściśnięte, że nowy włos nie może się przebić. W rezultacie powstaje łysina.
Łysienie u kobiet występuje coraz częściej od czasu, gdy rozpoczęły one działalność w świecie biznesu, poddając się wszystkim jego napięciom i frustracjom. Nie bardzo jesteśmy tego świadomi, głównie ze względu na peruki damskie, które wyglądają tak naturalnie i atrakcyjnie. Niestety, męskie peruczki są rozpoznawalne z dość dużej odległości.
Napięcie nie jest oznaką siły. Napięcie to słabość. Bycie rozluźnionym, skupionym i spokojnym oznacza siłę i bezpieczeństwo. Byłoby dobrze, gdybyśmy bardziej odprężyli nasze ciała, a wielu z nas potrzebowałoby także rozluźnienia skóry na głowie.
Spróbujcie teraz. Powiedzcie swojej skórze, by odpoczęła, i sprawdźcie, czy czujecie różnicę. Jeśli zauważycie, że skóra na głowie w widoczny sposób rozluźniła się, sugerowałabym częste powtarzanie tego ćwiczenia.
USZY reprezentują zdolność słuchania. Gdy występują kłopoty ze słuchem, oznacza to zazwyczaj, że dzieje się coś takiego, czego nie chcecie słuchać. Ból ucha mógłby wskazywać na złość spowodowaną tym, co się słyszy.
Ból uszu jest pospolity u dzieci. Często nie mając na to ochoty muszą słuchać tego, co dzieje się w rodzinie. Domowe prawa zwykle zakazują dziecku wyrażania złości, a ponieważ nie umie ono też zmienić sytuacji, tworzy ból uszu.
Głuchota oznacza długoletnią odmowę słuchania kogoś. Zwróćcie uwagę, że gdy jeden z partnerów nie dosłyszy, drugi zazwyczaj mówi, mówi i mówi.
OCZY reprezentują zdolność widzenia. Jeśli występują kłopoty z oczami, zazwyczaj oznacza to, że nie chcemy widzieć czegoś w sobie lub w życiu, w przeszłości, teraźniejszości lub w przyszłości.
Ilekroć widzę małe dzieci noszące okulary, wiem że coś dzieje się w ich domach – coś, na co one nie chcą patrzeć. Jeśli nie mogą zmienić przeżywanego doświadczenia, wolą „rozproszyć” wzrok, by nie widzieć tego dokładnie.
Wielu ludzi miało dramatyczne doświadczenia uzdrawiające, gdy zdecydowali się wrócić do przeszłości i oczyścić z problemów, na które nie chcieli patrzeć kilka lat przed założeniem okularów.
Czy odnosisz się negatywnie do tego, co dzieje się teraz?
Jakiemu problemowi nie chcesz stawić czoła?
Obawiasz się widzieć teraźniejszość czy też przyszłość?
Gdybyś widział wyraźnie – cóż takiego mógłbyś zobaczyć, czemu nie chcesz się przyjrzeć teraz?
Czy zdajesz sobie sprawę, jaką krzywdę sobie wyrządzasz?
Warto skupić się nad tymi pytaniami.
BÓLE GŁOWY mają za przyczynę umniejszanie własnej wartości. Przy następnym bólu głowy zastanów się i zadaj sobie pytanie – za co siebie obwiniasz. Wybacz sobie, pozwól temu odejść, a ból głowy rozpłynie się w nicości, z której przybył.
Migrenowe bóle głowy tworzą ludzie, którzy chcą być doskonali; ludzie, którzy wywierają na siebie dużą presję. Wiąże się z tym tłumienie silnej złości.
BOLE ZATOK odczuwane w okolicach czoła i nosa świadczą o tym, że irytuje was ktoś w waszym otoczeniu, ktoś bliski. Możecie nawet odczuwać, że was przytłacza.
Zapominamy, że to my tworzymy sytuacje, i negujemy swoją moc sprawczą, oskarżając inne osoby o nasze frustracje. Nie ma takiej osoby, miejsca ani rzeczy, która miałaby władzę nad nami, bo tylko my jesteśmy twórcami naszych myśli. Tworzymy nasze doświadczenia, rzeczywistość i wszystko, co się z tym wiąże. Jeśli stworzymy pokój, harmonię i równowagę w umyśle – znajdziemy je również w życiu.
SZYJA I GARDŁO są niezwykle fascynujące, ponieważ tak wiele tam się dzieje. Szyja odzwierciedla zdolność elastycznego myślenia, dostrzeganie drugiej strony medalu i umiejętności spojrzenia z punktu widzenia drugiej osoby. Jeśli występują kłopoty z szyją, zazwyczaj oznacza to, że jesteśmy uparci w naszym pojmowaniu sytuacji.
Ilekroć widzę kogoś noszącego kołnierz ortopedyczny, wiem, że jest to osoba wyjątkowo uparta, która dostrzega tylko swój punkt widzenia.
Virginia Satir, znakomita terapeutka w dziedzinie problemów rodzinnych, twierdzi, że wykonała „głupie badania” dotyczące zmywania naczyń. Stwierdziła, że istnieje ponad dwieście pięćdziesiąt sposobów zmywania naczyń, w zależności od tego, kto je zmywa i jakich środków używa. Jeśli trzymamy się przekonania, że jest tylko jeden sposób” lub „jeden punkt widzenia”, to zamykamy się na prawie cały świat.
GARDŁO przedstawia naszą zdolność wypowiadania się, proszenia o to, czego pragniemy, powiedzenia: swojego „Jestem” itd.. Jeśli mamy kłopoty z gardłem, oznacza to zazwyczaj, że nie czujemy się uprawnieni do zrobienia czegoś. Nie czujemy się na siłach, by bronić własnego zdania.
Ból gardła to zawsze złość.
Jeśli jest połączony z przeziębieniem, to zazwyczaj oznacza zagubienie psychiczne.
ZAPALENIE KRTANI najczęściej oznacza, że jesteśmy tak źli, że nie możemy mówić.
Gardło świadczy o twórczym przepływie energii. To przez nie wyrażamy naszą twórczość, a gdy jest udaremniona, niepełna, często mamy kłopoty z gardłem. Wszyscy znamy osoby, które przeżywają całe swoje życie dla innych. Ani razu nie zrobili tego, co sami chcieliby robić. Zawsze zadowalają matki, ojców, współmałżonków, partnerów, szefów.
ZAPALENIE MIGDAŁKÓW i kłopoty z TARCZYCĄ to nic innego, jak przejaw frustracji wynikającej z niemożności zrobienia tego, co chce się robić.
Ośrodek energii w gardle, piąta czakra -jest miejscem, w którym odbywają się zmiany. Kiedy opieramy się zmianie, jesteśmy w trakcie zmiany lub usiłujemy jej dokonać, wtedy zawsze dużo dzieje się w naszych gardłach. Zwróćcie uwagę na kaszel swój lub kogoś innego. Co zostało powiedziane przed chwilą? Na co reagujemy? Czy to opór lub zawziętość, czy jest to może rozpoczynający się proces zmian? Podczas warsztatów wykorzystuję często kaszel jako narzędzie odnalezienia siebie. Ilekroć słyszę, jak ktoś kaszle, polecam mu dotknięcie gardła i wypowiedzenie na głos: „Pragnę się zmienić” lub „Zmieniam się”.
RAMIONA symbolizują naszą zdolność i możliwość przyjmowania doświadczeń życia. Przedramiona związane są z możliwościami, ramiona ze zdolnościami. Stare emocje osadzają się w stawach; łokcie wyobrażają naszą elastyczność. Czy łatwo przystosowujemy się do zmian kierunków w życiu, czy też stare emocje przytrzymują nas w jednym miejscu?
DŁONIE sięgają, trzymają, zaciskają. Pozwalamy rzeczom prześlizgiwać się między palcami. Czasami zatrzymujemy coś zbyt długo. Mamy złote ręce, zaciśnięte pięści, otwarte dłonie. Jesteśmy zręczni, mamy dwie lewe ręce. Rozdajemy garściami. Możemy coś robić własnoręcznie lub sprawiamy wrażenie, że nie potrafimy nic utrzymać w rękach.
Kładziemy na czymś rękę. Ręce nam opadają. Wznosimy dłonie. Podajemy komuś rękę, idziemy ręka w rękę, coś jest nam na rękę, poza zasięgiem ręki lub pod ręką – wystarczy więc sięgnąć ręką. Wyciągamy pomocną dłoń.
Dłonie mogą być delikatne lub ciężkie, z widocznymi węzłami stawów od martwienia się na zapas lub zniekształcone krytycznym artretyzmem. Zachłanne ręce powstają ze strachu, z lęku przed utratą, z niepokoju, że nigdy dla nas nie wystarczy, ze strachu, że coś zniknie, jeśli nie będziemy tego dość mocno trzymać.
Duża zachłanność w związku uczuciowym powoduje jedynie rozpaczliwą ucieczkę partnera. Mocno zaciśnięte dłonie nie przyjmują niczego nowego. Swobodne potrząsanie dłońmi w przegubach daje uczucie wolności i otwartości.
To, co należy do ciebie, nie może być ci odebrane, więc rozluźnij się.
PALCE – każdy ma swoje znaczenie. Kłopoty z palcami wskazują, gdzie musicie się rozluźnić i co „odpuścić sobie”. Jeśli zatniecie się w palec wskazujący, oznacza to, że w aktualnej sytuacji złość i lęk związane są prawdopodobnie z waszym „ego”. Kciuk wskazuje na sferę mentalną i symbolizuje zmartwienie. Palec wskazujący to „ego” i lęk. Środkowy palec związany jest z seksem i złością. Gdy jesteście źli, potrzymajcie środkowy palec i obserwujcie znikanie złości. Przytrzymajcie palec prawej ręki, jeśli jesteście źli na mężczyznę, lub lewej, jeśli jesteście źli na kobietę. Palec serdeczny symbolizuje jednocześnie jedność oraz smutek. Mały palec to rodzina i udawanie.
PLECY symbolizują system oparcia. Kłopoty z plecami zazwyczaj sygnalizują poczucie braku bezpieczeństwa. Zbyt często sądzimy, że jedynym naszym oparciem jest praca, rodzina lub współmałżonek. W rzeczywistości we wszystkim wspiera nas Wszechświat, życie samo w sobie.
Górna część pleców związana jest z poczuciem braku oparcia emocjonalnego. Mój mąż / żona / partner / przyjaciel / szef nie rozumie mnie albo nie jest dla mnie oparciem.
Środkowa część pleców związana jest z poczuciem winy, całym tym bagażem, który wiąże się z naszą przeszłością. Czy obawiasz się spojrzeć na to, co jest za tobą, czy może usiłujesz ukryć coś, co masz za sobą? Czy czujesz się tak, jakby ktoś wbił ci nóż w plecy?
Czy czujesz się rzeczywiście „wypalony”? Czy twoje sprawy finansowe są nie uporządkowane lub zamartwiasz się o nie nadmiernie? W takim przypadku dolna część pleców może ci sprawiać kłopoty. Przyczyną tego jest brak pieniędzy lub obawa o nie. Kwota, którą dysponujesz, nie ma z tym nic wspólnego.
Tak wielu z nas ma poczucie, iż pieniądze są najważniejszą rzeczą w życiu, że bez nich nie możemy się obejść. To nieprawda. Jest coś znacznie bardziej ważnego i cennego, coś, bez czego nie moglibyśmy żyć. Cóż to takiego? To nasz oddech.
Nasz oddech jest najcenniejszą własnością życia, a jednak po każdym wydechu jesteśmy całkowicie pewni następnego oddechu. Gdybyśmy nie zaczerpnęli kolejnego oddechu, nie przeżylibyśmy nawet trzech minut. Jeżeli więc Potęga, która nas stworzyła, dała nam zdolność oddychania na cały długi czas życia, czemu nie możemy uwierzyć, że wszystko inne potrzebne do życia również będzie nam dane?
PŁUCA symbolizują zdolność przyjęcia i dawania życia. Problemy z płucami zazwyczaj oznaczają, iż obawiamy się przyjąć życie, lub być może poczucie, że nie mamy prawa żyć pełnią życia.
Kobiety z reguły płytko oddychają i często uważają siebie za obywateli drugiej kategorii, za osoby, które nie mają prawa do własnej przestrzeni życiowej, a czasami nawet nie mają prawa żyć. Dzisiaj to wszystko zmienia się. Kobiety zajmują należne im miejsce jako pełnowartościowi członkowie społeczeństwa i oddychają głęboko, pełną piersią.
Cieszy mnie widok kobiet uprawiających sport. Kobiety zawsze pracowały na roli. Teraz, po raz pierwszy w historii, o ile dobrze wiem, kobiety zajmują się sportem. Przyjemnie jest patrzeć na ich wspaniale ciała.
Rozedma i intensywne palenie to wyraz negowania życia. Maskują one głębokie przekonanie, że jesteśmy niegodni istnienia. Czynienie sobie wyrzutów nie zmieni nawyku palenia. Najpierw musi być zmienione to podstawowe przekonanie.
PIERSI symbolizują zasadę macierzyństwa. Jeśli mamy kłopoty z piersiami zazwyczaj oznacza to, że jesteśmy nadopiekuńczy w stosunku do kogoś lub zanadto oddani jakiemuś miejscu, rzeczy lub doświadczeniu.
Właściwie pojęta opieka macierzyńska powinna uwzględniać to, że dziecko musi dorosnąć. Musimy wiedzieć, kiedy przestać kierować dziećmi, oddać im wodze i pozwolić na samodzielność. Nadopiekuńczość czasami dosłownie odcina możliwość korzystania z własnych doświadczeń.
Jeśli chodzi o raka, to jest on skutkiem głębokiej urazy. Oddalcie strach i wiedzcie, że mądrość Wszechświata zawarta jest w każdym z nas.
SERCE oczywiście symbolizuje miłość, podczas gdy krew symbolizuje radość. Nasze serca z miłością pompują radość do naszych ciał. Jeśli odmawiamy sobie radości i miłości, serca się kurczą i stają zimne. W wyniku tego zwalnia się obieg krwi, a my zmierzamy prosto do ANEMII, DUSZNICY i ATAKU SERCA.
Serce nie „atakuje” nas. To my tak dalece dajemy się porwać akcji tworzonych przez siebie mydlanych oper i dramatów, że często zapominamy o dostrzeganiu drobnych radości wokół nas. Całe lata spędzamy na wyciskaniu z serca wszelkiej radości, aż dosłownie skręca się w bólu. Ludzie dotknięci zawałami serca nigdy nie są pogodni. Jeśli nie znajdą czasu na doświadczenie radości życia, to w krótkim czasie doprowadzą się do kolejnego zawału.
Złote serce, zimne serce, otwarte serce, twarde serce, kochające, gorące – a jakie jest twoje serce?
ŻOŁĄDEK przetrawia wszystkie nasze nowe idee i doświadczenia. Co lub kto leży wam na żołądku? Co gromadzi się w twoich wnętrznościach?
Jeśli występują kłopoty z żołądkiem, znaczy to zazwyczaj, że nie wiemy, jak przyswoić sobie nowe doświadczenie. Obawiamy się czegoś.
Wiele osób pamięta zapewne czasy, w których stawały się coraz bardziej popularne loty samolotem. To, że możemy wejść do środka dużej metalowej rury, która przeniesie nas bezpiecznie po niebie, było pomysłem trudnym do zaakceptowania.
Przy każdym fotelu znajdowały się torebki jednorazowego użytku i większość z nas korzystała z nich. Wymiotowaliśmy do tych torebek tak dyskretnie, jak było to tylko możliwe, zawijaliśmy je i oddawaliśmy stewardesie, która dużo czasu traciła na bieganie tam i z powrotem, odbierając je od pasażerów.
Obecnie, wiele lat później, aczkolwiek w dalszym ciągu torebki te znajdują się przy każdym siedzeniu, używamy ich rzadko. Oswoiliśmy się z myślą o lataniu samolotem.
……..
…..
Więcej opisanych dolegliwości – w Louise Hay, „Możesz uzdrowić swoje życie” , rozdział 15.

Zbadaj swoje stopy

Badanie stóp/„czytanie” ze stopy

Podczas badania stopy, szczególnie przy pierwszym zabiegu, należy ją uważnie obejrzeć pod kątem znaków wskazujących obszary, na których trzeba się skoncentrować. Jakie jest wasze pierwsze wrażenie, patrząc na stopy?

• Czy wyglądają na zmęczone? Czy są grube, chude, blade, czerwone, zniekształcone?

• W jakim stanie jest skóra? Czy jest sucha, spocona, popę- kana? Czy na całej stopie jest taka sama?

• Jak reagują stopy na dotyk i masaż? Napinają się czy od razu się relaksują? Czy robią wrażenie sztywnych lub pozbawionych witalności/energii?

• Jakie robią wrażenie podczas masażu konkretnych obszarów – są napięte, opuchnięte, dotknięte stanem zapalnym lub pozbawione witalności?

ewa-8• Czy pod skórą można wyczuć coś jak grudki lub ziarna? Czy po łagodnym masażu znikają czy pozostają?

żródło: Refleksologia dla poczatkujacych  David F.Vennells

Jak oczyścić jelita z refleksologią ?

POLSKI INSTYTUT REFLEKSOLOGII

2 marca 2016

Refleksologia, jest to nauka o refleksach, które znajdują się w stopach i dłoniach, mających bezpośrednie połączenie ze wszystkimi gruczołami, organami i częściami ciała... , tych podstawowych zasad pracy uczymy się w pierwszym etapie kształcenia do zawodu. Refleksolog w swojej pracy nie kieruje się jednostkami chorobowymi, ale pracą całego ciała, umysłu i ducha. Praca  na przeszło 7200  zakończeniach nerwowych, które znajdują się w stopach,  na niezliczonych refleksach przebiegających wzdłuż ciała od stóp do głowy, do rąk i z powrotem w połączeniu z siecią chińskich merydianów energetycznych  sprawia , że ciało, umysł i duch odzyskują utracone zdrowie.
Jak to się dzieje ? Naprawdę nie mam pojęcia, jeżeli opuchnięte jądro młodego mężczyzny w czasie prowadzonego zabiegu na stopach odzyskuje swoje normalne samopoczucie! Jestem pełna podziwu dla pracy ciała człowieka.
Zawsze powtarzam:  praca refleksologa to poszukiwanie dobrego zdrowia w schorowanym ciele człowieka, a nie choroby. Tego procesu dokonuje samo ciało.

Zwróć uwagę jak wiele ludzi doskonale zna choroby, ich nazwy, określenia,  każdy z nich wie, że te trudne są „nieuleczalne”. Tak, medycyna akademicka zakodowała w nas wygodę połknięcia tradycyjnej „tabletki”. Czas zastanowić się nad  źródłem ich  pochodzenia, możliwościami zadbania o dobre zdrowie,  a nie o „chorobę”.

 

Moje doświadczenie pracy na stopach z refleksologią wyraźnie zwraca uwagę na cały szereg niedomagań pracy ciała w refleksach całego śródstopia, wszystkiego co dotyczy procesów trawienia, przyswajania, wydalania, przetwarzania…, a za chwilę wszystkiego co toczy się w nas samych, w naszym wnętrzu ciała, umysłu i ducha.

Tym razem poświęcę nieco uwagi na zagadnienie: JELITA I JEGO PROCESY

Weź pod uwagę fakt, że nie jestem lekarzem medycyny, ale na swoich studiach zafascynowana byłam anatomią, fizjologią, psychologią i przemianami zachodzącymi w człowieku. Wtedy nigdy nie pomyślałam, że potrafię swoją tamtą fascynację tematem wydłużyć nauką nowego zawodu REFLEKSOLOGA.

W tej chwili, po 24 latach pracy na stopach znam bardzo dobrze, setki wykonanych zabiegów na stopach nauczyły mnie czytać i rozumieć ich mowę. Teraz uczę się mądrości pracy ciała człowieka w połączeniu z pracą na stopach. „ Czym dalej w las tym więcej drzew”… mówi polskie przysłowie. Nie ma końca w nauce i wiem, że ciągle mało wiem.

ZATOKSYCZENIE, które kreujemy w życiu jest odpowiedzialne za wiele problemów naszego zdrowia. Nikt nie ucieknie od tych realności.

Najwięcej toksyn jest w naszym jedzeniu i jelito je gromadzi. Toksyny są absorbowane także przez skórę i płuca. Biorąc prysznic, chlor przedostaje się do krwi… Choroba przychodzi w chwili gdy ciało nie potrafi, nie daje rady, spełnić swoich funkcji, robi coś źle. W takich przypadkach po pierwsze powinniśmy eliminować cukier, kofeinę, nabiał i gluten (kleistość).

Właśnie dysfunkcja jelit najczęściej wywołuje zmiany na skórze, wypryski, a po czasie  przekształca się to w poważne choroby. Lekarz dermatolog „maluje skórę” kremem i to nie zbyt tanim, mówiąc „do końca życia”. Przeżyłam to sama na sobie dwa lata temu. Skóra ciała pokryta była pęcherzykami. Przerażające, a jak bolesne!  Ta choroba nauczyła mnie mądrości pracy ciała i jednocześnie spełnienia jego wymogów właśnie przez samą siebie.

Zabiegi na swoich stopach i rękach robiłam 3-4 razy w ciągu doby. Nocą jak wszystko bolało, wstawałam i pracowałam. Wiedziałam, że wyjdę z tego problemu choroby skóry. Wyszłam za 8 miesięcy, mój lekarz rodzinny powiedziała: ja wiedziałam, że sama to zlikwidujesz . Udało się, dzięki mądrościom zawartym w wielu książkach i refleksologii! Dziękuję również za wsparcie refleksologom w prowadzonych rozmowach. Jednak w konsekwencji działać musiałam sama.

Jelita są jak „korzenie drzewa”, to centrum zdrowia, choroby lub dysfunkcji. Jeżeli liście Twojego drzewa robią się brązowe zwróć uwagę na ich korzenie. Czyste jelita „nareperują” zdrowie, to one są korzeniami zdrowia. Jeżeli jelita są zdrowe nigdy nie ma chronicznej choroby. Musimy nauczyć się jak utrzymać czyste jelita. Hipokrates powiedział : „śmierć zaczyna się od jelit”.

Nasze ciało ma dwa mózgi. W biuletynie „Polski Refleksolog” nr 46 przekazałam nieco informacji na ten temat: „Mózg i przewód pokarmowy, a praca  refleksologii.” Jeden mózg w głowie, drugi w jelitach. Mózg w głowie jest wszystkim dla myśli i podejmowania właściwych decyzji. Drugi mózg w jelitach to duchowy, emocjonalny przewodnik jak „GPS” w naszym samochodzie bez niego jesteśmy zgubieni.

Jelita mają cztery podstawowe części:

 • tuba trawienia,
 • jelito związane z komórką limfatyczną,
 • flora bakteryjna,
 • układ nerwowy jelita.

Ze  światem jesteśmy połączeni:

 • ze skórą,
 • z płucami – oddychanie,
 • tubą trawienia.

Skóra to granica między zewnętrznym i wewnętrznym naszym ciałem. To co stara się dostać do środka napotyka na „mur obronny” naszą skórę.

Płuca – oddychanie jest wejściem w nasze ciało. Nawet tlen gdy dojdzie do płuc musi być zabrany przez czerwone ciałka krwi.

Tak samo jest z jedzeniem i piciem. Kiedy połykasz jedzenie, znika z pola widzenia i idzie w tubę trawienia. Mimo, że zniknęło jest przerabiane i absorbowane przez ściany jelit. Trzy organy, skóra, płuca i tuba trawienia tworzą trzy granice.

Tuba trawienia jest największa i najbardziej zapracowana. Ma między 4,5 m – 10m  długości. W tych granicach jest:

 • trawienie,
 • absorbowanie dla zdrowia i życia składników pożywienia,
 • eliminowanie toksyn z krwiobiegu,
 • właściwe  utrzymanie flory jelit.

Jelita złączone z komórkami limfatycznymi i systemem nerwowym są zorganizowane. Komórki jelit wyglądają podobnie jak ściana cegieł. Jedna dotyka drugiej przez cieniutkie połączenia. Są one „wielką” inteligencją. Wiele ludzi myśli, że kał wydalany to wartości jedzenia, których ciało nie potrzebuje, albo nie absorbuje z tego jedzenia. To tylko połowa. Komórki ścian jelita wyłapują inne zanieczyszczenia jak śluz, tłuszcze, toksyny z krwi i wydalają do tuby jelita celem pozbycia się ich z ciała. Nawet jak nie jadłeś nic, kał się formuje z tych zanieczyszczeń.

Udział układu limfatycznego w pracy jelit

Flora bakteryjna jelit jest pierwszą barierą do przeniknięcia, ale bakterie nie rozpoznają twoich własnych komórek. Układ obronny ma wiele rodzajów swoich komórek, które bronią nas od atakujących toksyn, bakterii, obcych komórek rakowych. Wiele tych komórek jest głęboko wewnątrz nas, ale olbrzymia ich ilość jest pod skórą i wokół płuc. Jednak 80 % limfatycznego „wojska” jest i rozwija się w jelitach na „granicy” ścian jelit. Fakt, to największa jego część w naszym ciele. One pracują w nas bez przerwy. Jeżeli jedzenie przerabiane jest dokładnie w ustach na miazgę, w jelitach ciała obronne łatwo wykonują swoją pracę. Niszczą wroga. Weź pod uwagę, że wysoka temperatura kiedy jesteś chory jest pomocą dla ciał w zwalczaniu problemu.

W większości stany zapalne zaczynają się w jelitach, przenikają ściankami – granicą jelit do krwi. Kiedy system obronny i nerwowy jelit ma przecieki, ciśnienie krwi wzrasta, aby pobrać więcej tlenu i wartości odżywczych . Efektem tego całe jelita stają się powiększone i opuchnięte, powiemy „wzdyma je”. Wtedy też powiększając się, uciskają komórki i organy wokół siebie. Ściany jamy brzucha stają się słabe, a w efekcie nabudowują tłuszcze. Nazywa się to otyłością brzucha, ale to tylko część odpowiedzi.

Te opuchnięte, wzdęte, powiększone jelita uciskają i wypychają organy jamy brzucha łącznie z nerkami, wątrobą i macicą – powodując ich zaburzenia w funkcjonowaniu, zmieniając ich kąt położenia, redukują i zmniejszają cyrkulację krwi w tych organach i kręgach – wtedy jest silny ucisk na nerwy. Do tego dochodzi ucisk na przeponę w górę, która uciska płuca w klatce piersiowej, co powoduje  efekt  krótkiego oddychania.

Rekompensatą tego jest nadciśnienie i ciało zmienia posturę. Zanim człowiek zacznie chorować traci energię fizyczną i osłabia się układ odpornościowy na długo zanim pokaże się właściwa choroba.

Proste rozwiązania skomplikowanych problemów kręgosłupa:

 • zapewnij ciału dostateczną ilość wody,
 • usuń zgromadzone”odpady” z przewodu pokarmowego,
 • usuń wszystkie kamienie żółciowe z woreczka żółciowego i wątroby naturalnymi metodami,
 • rozpuść kamienie nerkowe, nawet jeśli nie jesteś pewien czy je masz, oczyść nerki naturalnymi metodami.

80 % układu limfatycznego znajduje się w okolicach jelit. To największy ośrodek układu odpornościowego człowieka. Gdy kanał limfatyczny został zablokowany, tam limfa nagromadziła się w pewnej odległości od przeszkody, więc węzły chłonne w tym obszarze nie mogą neutralizować i oczyszczać limfy z substancji toksycznych. Zatory limfy rozwijają się wolno, bez objawów zewnętrznych, za wyjątkiem opuchlizny brzucha, rąk, ramion, stop, kostek, czasami twarzy i oczu. Jednak układ limfatyczny potrzebuje być sprawny w całości, aby kontrolować infekcje i stany zapalne. Najczęściej zaczyna się to od stanów w jelitach. Dla milionów ludzi, gdzie systematycznie rodzi się nowy i podtrzymywany jest poprzedni stan zapalny w jelitach jest to przyczyną chronicznych chorób cywilizacji.

Flora jelit to nasz „lokator i współpracownik”.

Mikroorganizmy w jelitach mają wspaniałe miejsce zamieszkania. Mają ciepło, przyjemnie, wilgotno, zabezpieczone w swej egzystencji, jedzenie spada im z „nieba”. To jest raj dla bakterii. Z których część jest dla nas „przyjaciółmi”. Dajemy im mieszkanie i jedzenie, a one odwzajemniają się wykonując systematyczną pracę. Faktem jest, że nie tylko jelita mają tę siłę pracy, ale i komórki naszego całego ciała. Ciekawe jest, że tej bakterii w naszym ciele jest tyle ile waży nasza zdrowa wątroba, a czasami i więcej.

Właśnie ta flora bakteryjna  jelit ma zdolności regulowania układem obronnym, odpornościowym, limfatycznym. Właśnie ten system odpornościowy znajduje się po drugiej stronie tuby trawienia. Flora jelit utrzymuje odporność gotową do działania i reguluje nią. Zdrowe jelita z dobrą bakterią są jak „beczka” fermentująca w nas. Bakterie i inne organizmy wydalają  ze swojej pracy toksyny i zanieczyszczenia. Często w formie gazów, neurotoksynów, które paraliżują pracę jelita, doprowadzając do zaparć.

40 % naszego zatrucia pochodzi z toksycznego jedzenia. Jeżeli jelita nie miałyby swojej flory bakteryjnej, wątroba musiała by pracować podwójnie. Ostatnie badania naukowe w USA dowiodły, że wirusy, pasożyty, drożdże, patogenetyczne bakterie,w przypadku braku dobrej bakterii są przyczyną wielu problemów zdrowotnych. Badania udowadniają , że jest to głównym powodem problemów zakłócających pracę  naszych jelit a powstawaniem  komórek rakowych. Klucz do schorzeń nowotworowych nie istnieje w genetyce,  ale w ekologii naszego życia.

Myślę, że wielu z nas już od lat rozumie ten problem.

 


Układ nerwowy jelit spełnia rolę 
informacji, komunikacji, koordynacji i wiele innych.

Malutkie, cieniutkie włókienka nerwów dotykają komórki ścian jelita, komórki mięśni, komórki obronne, które formują ściany tuby trawienia, regulują, modelują i koordynują ich funkcjami. Neurony, które żyją wokół jelita są właśnie podstawowym mózgiem jelit.

Ten mózg jelit jest bardziej aktywny w produkcji neurotransmitorów niżeli mózg w naszej głowie. Seratonina, jako neurotransmitor odpowiedzialna za zadowolenie i dobre samopoczucie jest w 90 %  produkowana w jelitach – to jest fakt medycznych badań.

Jeszcze więcej mądrości, to mózg jelit pomaga rozwijać naszą intuicję, komunikację w całości dobrego samopoczucia. To uczucie produkuje „elektryczność” we wnętrzu naszego ciała przez neurony jelit, dlatego  „czujemy jelita”, Jeżeli nauczysz się słuchać i reperować to co najważniejsze – jelita, zawsze będziesz zdrowy i szczęśliwy. Niemal wszystkie trudne schorzenia mają powiązanie z przeciekającymi ścianami jelit. Naprawdę, nie tyle jesteś tym co jesz, ale jesteś tym co jelita mogą przerobić i absorbować.

Jelita mogą być chore przez długie lata bez żadnych symptomów, ale w momencie ataku serca kiedy sytuacja jest krytyczna, właśnie jelita wskazują symptomy nudności, mdłości, wymioty, niestrawność zbliżający się problem.

Nasze dobre samopoczucie, zadowolenie, jest również zależne od sprawnego funkcjonowania jelit. To one produkują najwięcej serotoniny, hormonu szczęścia, zdecydowanie więcej niżeli jest produkcja tego hormonu w mózgu.


REFLEKSOLOGIA  z  „zatoksyczeniem”

Wciąż się uczę, czytam, poznaję i niemal natychmiast wykorzystuję w swojej codziennej pracy na stopach ludzi schorowanych wszelkie informacje które mogą mi pomóc w ocenie stanu zdrowia osób których badania medyczne są w normie, a sami czują się źle.

Zafascynowała mnie ksiażka dr Alejandro Junger „CLEAN GUT”. W chwili obecnej po przeczytaniu tej książki i wykonując zabieg na stopach nie pozostaję  z podstawowymi technikami pracy. Zresztą od lat tego już nie robię. Ukierunkowuję te nowe propozycje terapeutyczne na III stopniu nauki seminarium refleksologii.

Rozpracowuję  śródstopia zdecydowanie  staranniej, dokładniej we wszystkich możliwych kierunkach, wprowadzam w śródstopie dodatkowe ilości oleju dobrej jakości z dodatkiem oleju rycynowego, pichtowego, miętowego, te olejki które mają dobry wpływ na pracę układu trawiennego i jelit w całości. Całe śródstopie robi się lżejsze i elastyczne. Oczywiście musisz wziąć pod uwagę rozsądek pracy, na ile możesz sobie pozwolić ze swobodą „chodzenia” kciuka i palców. Ostatnie dwa miesiące rozpracowywałam systematycznie dwa razy w tygodniu płaskostopie chłopca 13 lat, z przeróżnymi alergiami i innymi problemami w dole kręgosłupa, biodrach, kolanie, drętwiejąca nocą stopa. Ojciec dziecka powiedział, że płaskostopia się nigdy nie zlikwiduje.

Mama dziecka dołączyła do mojej pracy wykonując sugerowane przeze mnie „zadanie domowe”. Z płaskostopia zostały tylko pozostałości, spoczywające głęboko na kości śródstopia. Skończyły się alergie, bóle, drętwiejące stopy chłopca po dobrze przespanej nocy. Każdy terapeuta w inny sposób patrzy na swoją działkę „pracy”. Dla nas najważniejsze jest dobre zdrowie. Z zabiegu na zabieg zawsze są korzystne zmiany, mimo że czasami są one mało  dostrzegane gołym okiem lub natychmiastową poprawą  samopoczucia.

Pamiętaj, że refleksy reagujące bólem podczas pracy, są refleksami największego leczniczego oddziaływania. Znaczy to, że w tym miejscu stopy lub dłoni „ odzwierciedlony” jest rejon ciała lub organ, który dokucza, odbiera sen i spokój.

Lekarze wschodu uważają, że energia podtrzymuje żywotność wszystkich organów wewnętrznych. Kanały energetyczne – merydiany, refleksy w zonach to skomplikowana struktura, która jak jest zablokowana powoduje bóle, a potem rozwój choroby. Chciałabym, aby każdy z refleksologów po tym spotkaniu roboczym zrozumiał trudne schorzenia, poszukiwał dobrego zdrowia. Oczywiście bez współpracy z pacjentem nic z tego nie wyjdzie. Sama refleksologia w najlepszym wydaniu jest niewystarczająca. Sztuką naszej pracy jest nauka nas samych, mądrość jaką poznajemy, zdobywamy każdego dnia powinna być wykształtowana na tyle, aby przekonała osobę na fotelu do chęci współdziałania. Jednak na wstępie zacznijmy od samych siebie.

W ten sposób, zanim spotykam się z refleksologami na warsztatach uczę się sama bardzo intensywnie, aby wnieść coś nowego w Waszą praktykę. Moje zdrowie niech będzie Waszym zdrowiem. Mądrość pracy umysłu niech kształtuje Waszą praktykę w zawodzie. Pragnę, aby Wasza praktyka była również mądrością i radością codziennego dnia jak potrafiłam przez długie lata wypracować ją sama w sobie, właśnie dla Was, polskich refleksologów.

Artykuł z archiwum Wandy Bratko
Sierpień 2013

Refleksoterapia i onkologia

Łagodzenie bólu pacjenta – nawet bez dowodu to działa

Carlie Gonzalez, 15, kto ma mięsak Ewinga, zareagował na refleksologii wykonywanego na nogach.

PAT SZKLARNIA / GLOBUS STAFF

Carlie Gonzalez, 15, kto ma mięsak Ewinga, zareagował na refleksologii wykonywanego na nogach.

tłumaczenie google chrom

Masażysty Maria Barbara „Bambi ” Mathay wędrował do kliniki pediatrycznej w Dana-Farber Cancer Institute, szukając chętnych. Nie trwało długo, zanim zauważyła Carlie Gonzalez, 15, zawinięte w żółtym kocem i zmęczony z siedmiu miesiącach chemioterapii.

Carlie studiów grała w siatkówkę w Milford Liceum jesienią ubiegłego roku, gdy ból stał się nie do zniesienia jej obojczyka. Tomografia komputerowa ujawniła agresywną raka kości, który wymagał operacji i silne leki przeciwnowotworowe, które czynią Carlie mdłości.

jako ciecz kapała na jej ramieniu, Carlie podwinięte spodnie nogę na sesji refleksologii stóp. „To niby bierze swój umysł od żołądka, ” powiedziała. Podczas Mathay delikatnie wciśnięty na palcach, Carlie sennie zamknęła oczy.

Dana-Farber jest rozpoczęciem największego rozszerzenia jeszcze niekonwencjonalnych terapii. W ciągu ostatniego roku, podjął niezwykły krok oferując Reiki jest starożytną techniką azjatyckiej i refleksologii stóp bezpłatnie dla dorosłych i dzieci – a także akupunktury dorosłym – w swoich przychodniach infuzyjnych w trakcie chemioterapii.

Szpital wkrótce rozpocznie się prawie 2 milionów dolarów projekt konwersji na pierwszym piętrze jednego z budynków do nowego ośrodka terapii „integracyjnych”, „co w końcu może się podwoić liczbę pacjentów może pomieścić. Ponad 3000 pacjentów zaplanowanych spotkań dla akupunktury i masażu w ubiegłym roku, a 25-procentowy skok w ciągu 2014 roku.

Coraz liczniejsze badania potwierdzają akupunkturę jako leczenie bólu i nudności u pacjentów onkologicznych, ale niewiele badań wysokiej jakości istnieje na skuteczność refleksologii i reiki.

Inwestycja Dana-Farber, wiodącego centrum leczenia raka, podkreśla rosnącą gotowość wśród ogólnodostępnych placówek medycznych ogólnokrajowym do zaoferowania terapie uzupełniające, które pojawiają się, aby pomóc pacjentom – nawet bez ostatecznego dowodu.

sygnalizuje także rosnące zainteresowanie potencjalnych korzyści dla dzieci i młodzieży. Szpitala Dziecięcego w Filadelfii, na przykład zacznie oferować akupunktury do wszystkich pacjentów w przyszłym miesiącu i masażu i aromaterapii chorych na raka w ciągu roku.

„Nasze zabiegi rakowe stają się coraz lepiej, a pacjenci żyją dłużej niż kiedykolwiek po rozpoznaniu, ” mówi dr Jennifer Ligibel, dyrektor Leonard P. Zakim Center for Integrative Terapii i onkolog piersi.”Druga strona jest nasze terapie mają wiele skutków ubocznych. I tradycyjne zachodnie sposoby starają się traktować te skutki uboczne są dość ograniczone. ”

Wielu pacjentów jest również obarczony depresji i lęku, że rak wróci.

Ligibel powiedział Dana-Farber zbada różne terapie i podejścia – w tym, czy sesje 15-minutowe podczas chemioterapii poprawia jakość życia chorych – w części, aby pomóc innych dostawców. „Bez badań trudno jest wiedzieć, gdzie środki powinny być przeznaczone, ” powiedziała.

Terapeuta Maria Barbara Mathay zrobił refleksologii na Carlie Gonzalez.

PAT SZKLARNIA / GLOBUS STAFF

Terapeuta Maria Barbara Mathay zrobił refleksologii na Carlie Gonzalez.

Aby zapewnić reiki, Dana-Farber będą szkolić wolontariuszy, wielu z nich sami przeżyli raka.Praktycy umieścić swoje ręce na różnych częściach ciała pacjenta, który uważa się przekazywać pozytywną energię i zachęcić gojenie.

Technika ta jest kontrowersyjna, jednak. MD Anderson Cancer Center w Houston decyzję przeciwko zapewniając reiki lub inne tak zwane „terapie energetyczne ” z powodu braku przekonujących dowodów. W jednym małym badaniu opublikowanym pięć lat temu w czasopiśmie Cancer, naukowcy odkryli, trochę ogólną różnicę w poziomach depresyjnych i lękowych u mężczyzn z rakiem prostaty, którzy przeszli albo reiki, „terapia odpowiedź wypoczynku, ” lub zostały umieszczone na liście oczekiwania – choć reiki wydawało się, że pewne korzyści dla ludzi, którzy pragnęli, aby rozpocząć.

„Nie możemy powiedzieć, że jest bardziej niż placebo w tym etapie, ” powiedział Lorenzo Cohen, dyrektor medycyny integracyjnej w MD Anderson. „Pacjenci zgłaszają się lepiej po sesji reiki. Czy czują się lepiej po prostu siedzi i mówienie o empatycznym osobę? Pewnie tak. ”

Ligibel że potrzebne są dalsze badania, aby to rozwiązać. „Walczę z mechanizmem wiele z tych zabiegów, ale widziałem ich pracy dla ludzi, ” powiedziała.

Jest szersze porozumienie o korzyściach płynących z akupunktury, która polega na wprowadzeniu cienkich igieł do skóry w strategicznych punktach na ciele. Tradycyjna medycyna chińska utrzymuje, że równoważy przepływ energii, podczas gdy lekarze zachodni uważają, że stymuluje nerwy, być może uwalniając naturalne środki przeciwbólowe. Memorial Sloan-Kettering Cancer Center naukowcy przeglądowi wyniki badań klinicznych z udziałem pacjentów 17,922 i znalazł się średnio, że akupunktura zmniejsza się przewlekłego bólu o ponad 50 procent. Że w porównaniu do 42 procent dla „pozornej akupunkturze ” i 30 procent dla bez akupunktury.

Mniejsze badania sugerują, że poprawia nastrój i łagodzi chroniczne zmęczenie i suchość w ustach po promieniowaniu głowy i szyi.

Masaż wygląda obiecująco, jako sposób na relaks pacjentów i poprawić ich nastroje, twierdzą naukowcy, choć korzyści pojawiają się krótkotrwałe. I to jest jasne, czy dodanie refleksologii stóp do mieszanki zwiększa korzyści. Praktycy uważają, że naciśnięcie plam na stopie, które odpowiadają narządów, gruczołów i innych częściach ciała mogą promować głębsze odprężenie.

Cohen powiedział, lekarze nie rozumieją mechanizmów biologicznych tych terapii, dlatego też nie ma dyskusji. Mimo to, powiedział, ryzyko szkody jest prawie nie istnieje, a jeśli pacjenci czują się lepiej „nie jest czymś, co można powiedzieć o tym. ”

Przypomniał pacjenta w jego wczesnych latach 20., gwiazdę futbolowe miał rozległą raka w kościach.On oceniło swój ból jako 9 na 10. Masaż terapeuta został wysłany do swojego pokoju, aby zrobić lekki masaż. Na koniec poprosiła mu poziom bólu. Powiedział do zniesienia. Czuła się źle, ale następnego dnia pielęgniarki pacjenta pager niej wrócić. Zdziwiła się i powiedział im to nie pomogło.

Darmowe i bezpłatne zabiegi refleksologii są oferowane pacjentom podczas gdy oni dostać chemioterapię w Dana-Farber Cancer Institute.

PAT SZKLARNIA / GLOBUS STAFF

Darmowe i bezpłatne zabiegi refleksologii są oferowane pacjentom podczas gdy oni dostać chemioterapię w Dana-Farber Cancer Institute.

„Oni powiedzieli:” Ty nie rozumiesz. Podczas masażu miał żadnego bólu, ” ‚Cohen wspomina. „Tyle ulga dla tego okresu czasu, to bezcenny dar. ” Świadczy te usługi w trakcie chemioterapii, powiedział, naraża ludzi do ich potencjalnych korzyści.

Mathay, który pracuje cztery razy w tygodniu w poradni pediatrycznej jednostki, zwane Jimmy Funduszu Clinic, że 80 procent dzieci, do których Prowadzi terapię są ich stałymi klientami.

Podczas ostatniej środę rano, Aaron Keville, 10, był w swoim ostatnim tygodniu chemioterapii. Jak Carlie, zdiagnozowano u niego mięsaka Ewinga w upadku, po tym jak jego lekarz odkrył wzrost w jego języku. Pomimo utraty 20 funtów, Aaron zrobił dobrze i jego rodzina planuje przenieść do bazy lotniczej w pobliżu San Francisco to lato.

Aaron, który był traktowany przez Mathay wcześniej, jest zainteresowany tym, jak działa refleksologia, a Mathay przyniósł mu wykres pokazujący punkty nacisku na nogi i odpowiadających im organów. Podczas leczenia powieki trzepotały i Mathay zasugerował mu drzemkę. „Wtedy nie będzie mógł poczuć to, ” powiedział.

Mathay powiedział dowiaduje pacjenci mają mniej bólu, depresji i lęku po zabiegu. „Wielu z nich są tutaj bardzo długi dzień, ” powiedziała. „To oaza. ”

Równowaga estrogenu a płodność

Fakt: „równowaga estrogenu” jest ważna, gdy mówimy o zdrowiu reprodukcyjnym i wpływie na płodność; więcej niż poziom jednego lub drugiego estrogenu. Aby osiągnąć ogólnoustrojową równowagę hormonalną, musisz wiedzieć o estrogenie , jak jest on metabolizowany przez organizm (metabolizm estrogenu) i jak utrzymać go w równowadze z innymi hormonami związanymi z dobrym zdrowiem reprodukcyjnym.

Dominacja estrogenu lub wzrost estrogenu w stosunku do poziomu progesteronu (lub poziomu testosteronu u mężczyzn) jest dużym problemem we współczesnym świecie z wielu powodów. Produkcja estrogenu może być większa u niektórych osób (na przykład otyłych), mogą wystąpić problemy ze sposobem metabolizmu estrogenu i może wystąpić zwiększone spożycie ksenoestrogenów (które są zewnętrznymi formami naśladowców lub obcych estrogenów) — wszystko to może przyczynić się do dominacji estrogenów.

Nauka o estrogenie, którą musisz wiedzieć

W organizmie występują trzy rodzaje naturalnych estrogenów:

 • Estron lub E1 to rodzaj estrogenu dominującego w organizmie po menopauzie.
 • Estradiol lub E2 to szczególnie silna forma estrogenu, którą jajniki wytwarzają w okresie rozrodczym.
 • Estriol lub E3 to słaba forma estrogenu występująca w organizmie głównie podczas ciąży.

W organizmie znajdują się dwa receptory estrogenu (białka wiążące); receptory alfa i beta. Receptory alfa promują wzrost komórek, a receptory beta blokują wzrost komórek. Estriol wiąże się z receptorami alfa, podczas gdy estradiol wiąże się zarówno z receptorami alfa, jak i beta. Estriol blokuje wzrost komórek, ponieważ wiąże się głównie z receptorami beta.

Metabolizm estrogenów:

Estrogen musi zostać rozłożony, gdy nie jest już potrzebny. Istnieją dwie drogi rozpadu estrogenu. Pierwszy prowadzi do 2-hydroksyestronu, a drugi do 16-hydroksyestronu. Okazuje się, że 2-hydroksyestron jest dla Ciebie zdrowy, ponieważ blokuje rodzaj estrogenu, który może prowadzić do niektórych nowotworów układu rozrodczego. Z drugiej strony 16-hydroksyestron ma działanie zapalne i jest powiązany z wysokim poziomem kwasów tłuszczowych omega-6, niskim stanem tarczycy, otyłością i toksycznością pestycydów. Zbyt dużo 16-hydroksyestrogenów kojarzy się z toczniem, innymi chorobami autoimmunologicznymi i rakiem piersi.

Ryzyko dominacji estrogenu

Dominacja estrogenu lub „za dużo estrogenu” jest powiązana z wieloma problemami zdrowotnymi. Nie wiadomo dokładnie, dlaczego ostatnio w krajach rozwiniętych jest tak dużo estrogenów, ale z pewnością może to być związane z naszą dietą, ekspozycją na pestycydy lub herbicydy oraz obecnością ksenoestrogenów w produktach, których używamy na co dzień. Dominacja estrogenów to problem, z którym borykają się zarówno mężczyźni, jak i kobiety.

Dominacja estrogenów u kobiet wiąże się z wieloma możliwymi objawami. Należą do nich:

Zaburzenia miesiączkowaniaFibrocystyczna choroba piersiObjawy PMSZmniejszone libidoBóle głowyObjawy emocjonalne, takie jak lęk, bezsenność, mgła mózgowa i depresjaPCOSEndometriozaPrzyrost masy ciała i otyłośćNowotwory układu rozrodczego, takie jak rak piersi i macicyŁagodne mięśniaki macicyGuzki tarczycyupławy z zapachem

Mężczyźni również mogą mieć problemy z dominacją estrogenów. Do rzeczy, których mogą doświadczyć mężczyźni, należą powiększenie piersi, niepłodność, zaburzenia erekcji i rak prostaty.

Kontrolowanie metabolizmu estrogenów za pomocą diety

„Zbyt często ludzie przeskakują od razu do leczenia hormonalnego, kiedy powinniśmy zrobić krok wstecz i pracować nad przywróceniem funkcji w ciele. W przypadkach, w których dominacja estrogenów spowodowała poważne schorzenia, takie jak endometrioza, zalecenia te nie odwrócą stanu, ale miejmy nadzieję, że przywrócą trochę normalności”. ~Jill Carnahan, MD, ABIHM, ABoIM, IFMCP, ekspert medycyny funkcjonalnej

Celem zarządzania estrogenem w organizmie jest upewnienie się, że nie jesz zbyt dużo w swojej diecie, nie narażasz się na obce estrogeny lub „ksenoestrogeny” i promujesz rozkład estrogenu w zdrowszy sposób. Jak możesz sobie wyobrazić, lepiej jest metabolizować estrogen, dzięki czemu masz bardziej ochronny 2-hydroksyestron niż 16-hydroksyestron.

Są rzeczy, które możesz zrobić, aby zmienić metabolizm estrogenu w kierunku wytwarzania większej ilości 2-hydroksyestronu jako metabolitu. Oto kilka środków, które możesz podjąć:

 • Jedz więcej warzyw kapustnych, takich jak brokuły, rzepa, Bok choy, wasabi, brukselka, jarmuż, kapusta, warzywa i kalafior, które są bogate w indol-3-karbinol i diindolylometan (DIM), które pomagają regulować metabolizm estrogenu.
 • Spożywaj więcej kwasów tłuszczowych omega-3, które można znaleźć w rybach (złowionych na wolności), takich jak łosoś, sardynki i olej z wątroby dorsza, jaja bezklatkowe, awokado, orzechy i produkty z siemienia lnianego.
 • Jedz pokarmy bogate w witaminę B6, witaminę B12 i kwas foliowy.
 • Włącz do swojej diety płodności produkty z siemienia lnianego i fermentowanej soi. Jest to kontrowersyjne i może trzeba tego unikać w warunkach wysokiego poziomu estrogenów, ale te pokarmy przyczyniają się do produkcji 2-hydroksyestronu, więc mogą być w porządku. (Pamiętaj, aby zmielić świeże całe surowe nasiona lnu.)
 • Schudnij i więcej ćwicz. Tłuszcz w twoim ciele przechowuje nadmiar estrogenu, przyczyniając się do dominacji estrogenu.
 • Wypróbuj dietę wegetariańską, która zwiększa wydalanie estrogenu z kałem i obniża poziom estrogenu we krwi.
 • Spożywaj pokarmy prebiotyczne i probiotyczne, aby przywrócić równowagę drobnoustrojów jelitowych, co ma duży wpływ na równowagę estrogenów w pozostałej części organizmu.
 • Zmniejsz stres, ponieważ może to zwiększyć poziom kortyzolu, równoważąc równowagę estrogenu i progesteronu w twoim ciele.
 • Jeśli jesz mięso, wybieraj ekologiczne mięso i produkty mleczne od zwierząt karmionych trawą, które są wolne od hormonów, z których pochodzi wołowina hodowana nieekologicznie.
 • Wypróbuj przeciwzapalne zioła na bazie roślin, takie jak kurkuma (Curcuma longa) i imbir (Zingiber officinale) .
 • Jedz dużo błonnika w swojej diecie, co zmniejszy wchłanianie estrogenu w jedzeniu i zwiększy wydalanie estrogenu z kałem.
 • Zmniejsz spożycie alkoholu, ponieważ alkohol może blokować metabolizm estrogenów i zwiększać poziom estradiolu w organizmie.
 • Pomyśl o suplementach przywracających równowagę estrogenową, takich jak DIM (diindolilometan), Maca (Lepidium meyenii) , Ostropest plamisty (Silybum marianum) , Męczennica (Passiflora incarnata) , Rozmaryn (Rosmarinus officinalis) i kwas alfa-liponowy.

Spójrz też na swój styl życia:

 • Unikaj ksenoestrogenów, które można znaleźć w produktach zawierających BPA (bisfenol A), PCB (polichlorowane bisfenole) i ftalany (znajdujące się w tworzywach sztucznych, plastyfikatorach i innych produktach).
 • Trzymaj się z dala od hormonalnych metod kontroli urodzeń, ponieważ są one bogate w estrogen i przyczyniają się do nierównowagi estrogenu/progesteronu.

Podsumowując
Twój cel: Spożywaj zdrową, pełnowartościową żywność i zmień swój styl życia, aby móc w zdrowszy sposób metabolizować estrogen, który masz w organizmie. Są rzeczy, które możesz zrobić, aby przechylić szalę w kierunku lepszego metabolizmu estrogenu, co prowadzi do mniejszej liczby skutków ubocznych dominacji estrogenu. Wreszcie, unikaj nieprzyjemnych ksenoestrogenów, które naśladują estrogeny w twoim ciele w najbardziej niezdrowy sposób, przyczyniając się do ogólnego problemu braku równowagi estrogenów.

Dr Christine Traxler MD,

Ujawnij treść

Bibliografia Natural Fertility info